Billedkunstneren og samfundet

Juni 1997.

Konsceptuelt rum

Foto: Det Kontekstuelle rum.

 

Angående det kontekstuelt orienterede kunstprojekt Billedkunstner, Billedkunstnerne og Samfundet:

Titlen Billedkunstner, Billedkunstnerne og Samfundet er titlen på det totale kontekstuelle projekt og samtidig titlen på den afsluttende udstilling.

Forskningsprojektet Den Store Kunstdimittendundersøgelse er både et forskningsprojekt der bruges politisk som argument for kunstnerne, og samtidig en etape i kunstværks strategien i det kontekstuelle værk Billedkunstner, Billedkunstnerne og Samfundet.

Idémæssigt arbejder projektet ud fra samfundsinvesteringen Kunstakademiet og dets dimittender. Samfundets historiske investering i Kunstakademiet og dets dimittender er politisk det bedste argument for et større kunstmarked, en etableringssituation til billedkunstnerne og en billedkunst lov, som foreslået i Betænkningen om Billedkunst.

Samtidigt er situationen omkring Kunstakademiets og dets billedkunstdimittender en naturlig ramme omkring det kontekstuelle kunstværks projekt Billedkunstner, Billedkunstnerne og Samfundet.

Forskningen og forskningsmaterialerne fra Den Store Kunstdimittendundersøgelse er  en stor del af grundlaget og indholdet i den kunstneriske side af projektet. Specielt i de to første udstillingsforløb (Udstillingerne Forskningskroppen, og udstillingen Tal og størrelser møder materien).

Den første synlige kunstneriske udladning fra projektet er udstillingen Forskningskroppen. Forskningen og de fysiske materialer forskningen har frembragt er her brugt i en kontekstuel installations værksituation. Udstillingen indeholder offentliggørelsen af den forskningsmæssig projekt rapport, og  finder sted  fra 22/6 til 10/10 år 2000.

Strategiplan

Foto: Strategiplanen.

 

Udstillingen Forskningskroppen består af 9 kunstværker der alle er skabt af kunstnerisk bearbejdet materiale fra forskningsprojektet Kunstdimittendundersøgelsen. Det centrale værk i installationen har titlen The Main Monument. Værket er en slags forsegling af de originale spørgeskemaer fra de dimittender der har svaret på undersøgelsens spørgsmål. Svarene per årgang er forseglet mellem to klare akryl plader der ved hjælp af stålbolte bliver fastholdt på en stor sort akrylplade. Til værket høre der desuden en gulvinstallation i papir og klare akrylplader sat sammen med stålbolte. I denne tilhørende installation er de rå tal fra projektet ordnet i ni indkomstgrupper med hver deres farve. Introduction with help er et værk der sammensætter den egentlige rapport med et debatindlæg, en stikkontakt og markater fra sponsorerne.

Værket, der fremstår som en løs sammensætning af forskellige projekt materialer, markerer nogle størrelser der er vigtig for projektet.

intro with friends

De sidste 7 kunstværker er statistisk resultater fra forskningsprojektet, klemt sammen mellem klare akrylplader og derefter boltet på sorte akrylplader.

 

Værket Level of succes er et samlende værk blandt værkerne af statistisk materiale. Værket omhandler og afslører hvor mange der når frem til at være udøvende kunstner, som værktitlen siger Level of succes. I værket Level of Anger kommer reaktionen på indholdet i Level of Succes, begge værker er klare og aggressive i budskabet. Level of Organization er et værk der arbejder på de indre linier i kunstverdenen. Hvilke kunstneriske organisationer er vigtige, og hvad kan være konsekvensen af at tilhøre, eller ikke tilhøre kunstneriske organisationer. Værket Statistical Skylines omhandler antallet af mænd og kvinder, videregående ikke videregående, og stipendiemodtagere ikke stipendiemodtagere pr. årgang. Et værk der både skaber og ødelægger myter. De egentlige årsager til billedkunstnernes problemer som kunstnere i det Danske samfund bliver ristet frem i værket The Frying Pan, spørgsmålet i værket er, hvilke forhindringer har du i din situation når du søger at leve og virke som kunstner.

I værket Altar For Bad Profit kommer der både klare og absurde billeder frem. En af de klare og samtidig absurde billeder er at der ikke er balance mellem udgifter og indtægter.

Brugen af akrylplader og stålbolte er valgt for at skubbe materialet over i en vigtighed og kunstnerisk helhed der står skarpt som et sværdhug. Samtidigt er det  vigtigt at hvert enkelt værk er stærkt nok til at kunne stå i sig selv, hvilket jeg finder er lykkedes.

Udstillingen Forskningskroppen er indtil videre det seneste produkt fra projektet der er gennemført.

Tre endnu ikke skabte udstillingsforløb i kunstprojektet Billedkunstner, Billedkunstnerne og Samfundet er udstillingerne: Tal og størrelser møder materien (en udstilling hvor tal og størrelser fra projektet bliver til væg og gulv skulpturer), udstillingen Billedkunstnerne møder den politiske administration (en udstilling hvor kunstnernes møde med den politiske administration bliver behandlet igennem forskellige billedkunstneriske funktioner), og til sidst udstillingen Billedkunstner, Billedkunstnerne og Samfundet, der er en samlende udstilling der skal vise hele det kunstneriske projekt sat sammen med forskningsprojektet og andet materiale der er fremkommet under projekt processen. Projektet Billedkunstner, Billedkunstnerne og Samfundet er et forskningsprojekt, et politisk projekt, et kulturelt projekt og et kunstnerisk projekt. Og det er tiltænkt at indgå i forskningsområde, i det politiske område, i det kulturelle område og i det kunstneriske område.

Photo: View.

Foto: Part of Main Monument.

 

Foto: Part of Main monument: The curvation of the Acrylic plates indicates the number of respondens from each graduating class.

 

Photo: View of Main monument

 

Photo: Part of Main Monument

 

Level of anger

Photo: Level of anger.

 

The Frying pan.

Photos: The Frying pan.

Photo: Level of Success.

 

Photo: Level of Organization.

Photo: Artist skyline.

 

Photo: Stategi skyline.