Legater

Ole Haslunds legat

Henry Heerups legat

Statens Kunstfond Arbejdslegat ( år 2000 )

Statens Kunstfond Arbejdslegat ( år 2003 )